O nás

Ivana Stonjeková je malířkou současnosti a budoucnosti. Už od samých počátků tvorby mandal někdy v roce 2001 se zabývá jejich energetickým potenciálem pro transformaci lidského vědomí. Používá k tomu snad všechny dostupné vědomosti dávných civilizací i použitelný potenciál té současné. Naše epocha disponuje obrovským množstvím nových technologií, které je nyní nutno velmi naléhavě propojit s duchovním světem lidí. Pokud se plně odevzdáme energii mandal Ivany Stonjekové, lehce pochopíme, že pojmy jako Volné energie nebo Kvantová fyzika jsou realitou vnějšího světa, nikoliv smyšlenkou neuskutečnitelných představ. Uvidíme v nich nové rozměry multidimenzionálního světa vloženého do malby fenoménem automatické kresby. Ani to však nestačí k vytvoření energetického obrazu. Jaký je člověk, jak silný a vznešený je jeho záměr, takové je dílo. Malířčiny akvarelové pastelky vykreslují mandalu po mandale splnění úkolů její vlastní Duše. Rády malují energie Vlasti, míru, zdraví, pomoci, přírody. Témata jsou nevyčerpatelná, i když galerie dnes čítá tisíce obrazů. Troufám si říct, že její cyklus mandal na probuzení našeho národa, nemá u nás a možná na světě obdoby. Láska k vlasti a přesně zacílená pozornost energetice naší historie i současnosti, prolnutí časů a hluboké vcítění do zákonitostí vývoje společnosti provází celou Ivaninu bohatou tvorbu. Aktivní pružný přístup k odhalení pravé podstaty každé události v okolí a nabídka řešení na úrovni osobní i globální je bonusem, který dále zhodnocuje uměleckou hodnotu obrazu, spojujíce rozum s citem. Práce na mandale nekončí nakreslením obrázku. Tak jako žijí a vyvíjejí se lidé a celá společnost, mění se i mandala. Je to vpravdě živý organismus, denně promlouvající, volající po vývoji. A právě neustálá, trvalá péče o zdraví a další vývoj mandaly ji činí lidskou.

Toto je však jen část příběhu ....

Celá společnost, my všichni jsme součástí jediné a jedinečné velké mandaly. Ta rovněž vyžaduje péči a pozornost. 

A protože:

Ivana Stonjeková je ženou činu, není náhodou, že je také zakladatelkou a duší Křišťálové univerzity, školy věku Vodnáře pro každého. Ta poskytuje zájemcům praktické vzdělání v mnoha duchovních oborech.

 Nový první ročník začíná vždy počátkem měsíce října

 

Milióny lidí na světě kreslí mandaly, jen jedny jsou Mandaly Ivany Stonjekové

                                                                                napsal Ivo Fluksa

 

Pokud chcete, můžete využít naší široké nabídky.  

 

cms-img


Říčky v Orlických horáchŘÍČKY

" Co držíš, drž pevně! Co konáš, konej vytrvale a nikdy neopouštěj, ale klidně, radostně a hbitě jdi po cestě k velké blaženosti v tichém následování. "

Druhý list sv. Kláry sv. Anežce České (část citace z listu sv. Kláry z Assisi sv. Anežce Pražské někdy z let 1235 - 1237)

" I malá skupina rozhodných duchů, zapálená neoblomnou vírou ve své poslání, dokáže změnit běh historie "

Gándhí